ÅRSAKER

Årsaker kan være demenstilstander, som alzheimer og presenil demens, schizofreni, paranoid psykose, delirium tremens, depresjoner og mani med psykotiske symptomer. Sjeldne årsaker er hjernebetennelse og hjernesvulst. Vrangforestillinger kan også oppstå ved bruk av noen typer rus. F.eks cannabis.

Del siden sosialt!