VRANGFORESTILLINGER

Vrangforestillinger eller virkelighetsbrist er oppfatninger som ikke samsvarer med virkeligheten, åpenbart er urimelige, og som normalt ikke deles av andre. For at en feilaktig oppfatning skal bedømmes som en vrangforestilling, må den representere en nokså fast overbevisning som ikke lar seg korrigere med letthet.

Vrangforestillinger kan opptre ved diverse psykiatriske tilstander, spesielt ved psykotiske lidelser.  Alvorlighetsgrad og omfanget er forskjellig fra enkeltstående forestillinger med minimal innvirkning på innehaverens liv til altomfattende og innfløkte systemer av vrangforestillinger som er uforenlig med normal livsførsel og sosial fungering. Innholdet i vrangforestillingene varierer. Vrangforestillingene er stemningskongruente hvis de blir samsvart med en patologisk tilstand av stemning, som f.eks ubegrunnede skyldforestillinger ved en alvorlig depresjon eller storhetsforestillinger veden  mani.

Del siden sosialt!